UKMERGĖS RAJONO REČIONIŲ UNIVERSALUS DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

Teisinė forma: biudžetinė įstaiga
Adresas: Viktoro Bergo g. 8, Rečionių k., Vidiškių sen., LT- 20102, Ukmergės r.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302542159
Tefonas: (8 340) 48518
El. paštas: recioniuudc@gmail.com
Direktorė: Gražina Buteikienė

Ukmergės rajono Rečionių universalus daugiafunkcis centras (toliau Rečionių UDC) – tai kaimo vietovėje gyventojus jungiantis centras, kuris teikia švietimo-savišvietos, kultūros, socialines ir kitas paslaugas Rečionių ir aplinkinių kaimų ( Kurėnų, Baublių, Obelių ir kitų) gyventojams.

Trumpa istorija - Ukmergės rajono Rečionių universalus daugiafunkcis centras įsteigtas 2010 m. rugsėjo 1 d. vietoj Rečionių pagrindinės mokyklos. Rečionių pagrindinė mokykla pastatyta 1992 m.. Ikimokyklinio ugdymo grupė įsteigta 2002 m.. Rečionių UDC įsteigtas, sumažėjus mokinių skaičiui Rečionių pagrindinėje mokykloje.

Misija aktyvios, socialiai saugios ir verslios bendruomenės kūrimas.

Vizija Rečionių universalus daugiafunkcis centras – tai kaimo bendruomenės švietimo, kultūros, socialinės, sportinės veiklos centras, kurio veikla pagrįsta bendražmogiškosiomis vertybėmis, atvira kiekvienam kaimo bendruomenės nariui, suteikianti galimybes puoselėti ir lavinti kiekvieno individualius sugebėjimus, ugdanti kūrybišką, verslią, toliarantišką, pilietišką asmenybę, gebančią integruotis visuomenės gyvenime, reaguoti į naujausius švietimo, verslo, kultūros pasiekimus.

Tikslai tenkinti vietos bendruomenės edukacinius, kultūrinius, socialinius poreikius; kurti atvirą, lanksčią, socialiai saugią bendruomenę; sudaryti sąlygas mokytis visą gyvenimą; didinti kaimo žmonių užimtumą; mažinti socialinę atskirtį.

Veikla veikia mišri ikimokyklinio ugdymo grupė, mokinių neformalusis ugdymas, meno saviveiklos kolektyvai, Vl. Šlaito viešosios bibliotekos filialas; sportuoja bendruomenės vaikų, jaunimo, suaugusių grupės; vyksta meniniai – kultūriniai kaimo bendruomenės renginiai.

Veiklos plėtra numatoma įsteigti Vaiko dienos centrą; vykdyti stovyklas – mokymus vaikams, jaunimui ir suaugusiems; teikti medicininio konsultavimo; socialines, neformaliojo ugdymo paslaugas vaikams, jaunimui ir suaugusiems.

Pranašumai patogi geografinė padėtis – 6 km nuo Ukmergės miesto; patogus susisiekimas- 0,5 km nuo automagistralės Vilnius –Panevėžys; graži aplinka – netoliese V. Bergo ąžuolų parkas, Kurėnų ir Obelių ežerai; Įgyvendinamas projektas ,,Rečionių universalaus daugiafunkcio centro steigimas ir plėtra‘‘ – pastato erdvės bus pritaikytos bendruomenės poreikiams ir veikloms.