Veiklos

  • Veikia ikimokyklinė su priešmokyklinio ugdymo modeliu mišri grupė.
  • Vyksta kultūriniai – pramoginiai ir kiti renginiai Rečionių ir aplinkinių kaimų gyventojams
  • Repetuoja mišrus ansamblis
  • Repetuoja mokinių folkloro ansamblis
  • Sportuoja jaunimo ir suaugusiųjų grupės
  • Vyksta vaikų ir suaugusiųjų šachmatų treniruotės
  • Veikia Vl. Šlaito bibliotekos filialas
  • Vyksta neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimai