Darbuotojai

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

 

Pareigos

1.

Gražina Buteikienė

direktorė

2.

Zita Baginskienė

buhalterė, sekretorė

3.

Asta Našlėnienė

ūkvedė, kiemsargė

4.

Rimutė Blažinskienė

vyresnioji mokytoja ikimokykliniam ugdymui

5.

Erika Kuzmenkovienė

mokytoja ikimokykliniam ugdymui

6.

Rita Čižiūnienė

kultūros darbuotoja, meninio ugdymo mokytoja

7.

Viktorija Reinartienė

ikimokyklinės grupės mokytojo padėjėja

8.

Laima Sakalauskienė

virėja

9.

Zita Dagienė

valytoja, skalbėja, pagalbinė darbininkė

10.

Birutė Taraškevičienė

valytoja

Ukmergės rajono Rečionių universalaus daugiafunkcio centro pedagogų sąrašas

parsisiųsti PDF formatu