Darbuotojai

Direktorė
Buhalterė, sekretorė
Ūkvedė, kiemsargė
Vyr. auklėtoja
Auklėtoja
Kultūros darbuotoja, meninio ugdymo pedagogė
Auklėtojos padėjėja
Auklėtojos padėjėja, skalbėja
Valytoja
Virėja
Darbininkas
Sargė
Sargė
Sargė

Gražina Buteikienė
Zita Baginskienė
Asta Našlienienė
Rimutė Blažinskienė
Erika Kuzmenkovienė
Rita Čižiūnienė
Viktorija Reinartienė
Zita Dagienė
Birutė Taraškevičienė
Laima Sakalauskienė
Romaldas Deveika
Nijolė Jakubonienė
Daiva Petronienė
Virginija Gujienė 

 Ukmergės rajono Rečionių universalaus daugiafunkcio centro pedagogų sąrašas

parsisiųsti PDF formatu