Apie mus

Ukmergės rajono Rečionių universalus daugiafunkcis centras įsteigtas 2010 m.. uždarytos Rečionių pagrindinės mokyklos patalpose. Tai vienintelė, gausiai lankoma, švietimo, kultūros, sporto, socialinius klausimus sprendžianti įstaiga Rečionyse ir aplinkiniuose kaimuose, nes čia nėra kultūros centro, ambulatorijos ir kitų paslaugas teikiančių įstaigų.

Centre veikia mišri ikimokyklinio ugdymo grupė, vyksta neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas, kultūros, meno, sporto vietos ir respulikiniai ( konferencija,, Kaimo bendruomenių patirtis ir perspektyvos“ 2011m.) renginiai. Veikia Vl. Šlaito bibliotekos skyrius. Numatytos ir vystymosi perspektyvos švietimo, socialinėje, sveikatos, verslumą skatinančiose srityse.

Ukmergės rajono savivaldybės administracija, siekdama pritraukti ES fondų lėšas, iniciavo projektą ,, Rečionių daugiafunkcio centro steigimas ir plėtra“. Juo siekiama suremontuoti pastatą, patalpas pritaikyti įvairioms veikloms, įsigyti reikalingą įrangą. Jau parengti investicinis ir techninis projektai UDC pastato renovacijai ir aplinkos sutvarkymo darbams. Pastato patalpos bus pritaikytos ir žmonių su negalia reikmėms.

Rečionių UDC- Rečionių ir aplinkinių kaimų traukos centras. Čia vyksta visi bendruomenės renginiai: renkasi repetuoti Rečionių mišrus ansamblis, kaimo kapela, vyksta mokinių neformalusis muzikinis ugdymas , trenerė moko vaikus ir suaugusius žaisti šachmatais, sportuoja dvi jaunimo ir suaugusiųjų grupės. V.Šlaito bibliotekos skyriuje bendruomenės nariai naudojasi informacinėmis technologijomis. Ypač gausiai lankomi centre vykstantys kultūriniai – pramoginiai renginiai, kuriuose skatiname dalyvauti kaimo šeimas. Jaunoms šeimoms sudarome sąlygas grįžti į darbo rinką - jų vaikus ugdo kvalifikuoti pedagogai

Ateityje įsteigsime vaikų dienos centrą, plėsime neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų ugdymą. Numatyta kaimo ambulatorijos veikla.

Kaimo jaunimą įtraukėme į projektinę veiklą. Mūsų paskatinti Janina Stancikaitė parengė ,, Jaunimo iniciatyvų skvero “projektą, pagal ES programą veiklus jaunimas“.

Plėtojame partnerystę, skleidžiame gerąją patirtį, bendraujame ir bendradarbiaujame su kitomis bendruomenėmis. Bendrus projektus vykdome su Jonavos rajono Šveicarijos kaimo, Laičių, Antakalnio, Žeimių, Vidiškių, Krikštėnų ir kitomis bendruomenėmis .

Centre vyksta kaimo amatus ir verslumą skatinantys renginiai. 2011m. sausį vyko respublikinė amatų mugė, kurios metu vyko konferencija,, Ukmergės rajono kaimo bendruomenių patirtis ir perspektyvos“ , amatininkų, kaimo verslininkų darbų pristatymas, pasidalijimas patirtimi ir pasikeitimas kontaktais. Susipažinome su Ukmergės ir svečių iš Biržų, Rokiškio rajonų amatininkų darbais, jų įsigijome. Konferencijoje aptarėme bendruomenių pasiekimus ir veiklos problemas. Rečionių bendruomenės verslininkė Diana Kilbauskienė pristatė ir demonstravo savo sukurtų mezginių kolekciją, Stancikų šeima supažindino su apželdinimo augalų auginimo verslu. Rečioniškiai tap pat pristatė savo medžio drožinius, kulinarinį paveldą .

Manome, kad UDC veiklos skatina kaimo bendruomenės aktyvumą, domėjimąsi verslo galimybėmis kaime ir jų įgyvendinimu, bendravimą ir bendradarbiavimą su kitomis bendruomenėmis, jų gerosios patirties sklaidą. Tai mažina socialinę atskirtį, atotrūkį tarp miesto ir kaimo gyvenimo. Pilnavertis gyvenimas užtikrins norą gyventi ir kurti verslą kaime.

Misija aktyvios, socialiai saugios ir verslios bendruomenės kūrimas.

Vizija Rečionių universalus daugiafunkcis centras – tai kaimo bendruomenės švietimo, kultūros, socialinės, sportinės veiklos centras, kurio veikla pagrįsta bendražmogiškosiomis vertybėmis, atvira kiekvienam kaimo bendruomenės nariui, suteikianti galimybes puoselėti ir lavinti kiekvieno individualius sugebėjimus, ugdanti kūrybišką, verslią, toliarantišką, pilietišką asmenybę, gebančią integruotis visuomenės gyvenime, reaguoti į naujausius švietimo, verslo, kultūros pasiekimus.
Tikslai tenkinti vietos bendruomenės edukacinius, kultūrinius, socialinius poreikius; kurti atvirą, lanksčią, socialiai saugią bendruomenę; sudaryti sąlygas mokytis visą gyvenimą; didinti kaimo žmonių užimtumą; mažinti socialinę atskirtį.
Veikla veikia mišri ikimokyklinio ugdymo grupė, mokinių neformalusis ugdymas, meno saviveiklos kolektyvai, Vl. Šlaito viešosios bibliotekos filialas; sportuoja bendruomenės vaikų, jaunimo, suaugusių grupės; vyksta meniniai – kultūriniai kaimo bendruomenės renginiai.
Veiklos plėtra numatoma įsteigti Vaiko dienos centrą; vykdyti stovyklas – mokymus vaikams, jaunimui ir suaugusiems; teikti medicininio konsultavimo; socialines, neformaliojo ugdymo paslaugas vaikams, jaunimui ir suaugusiems.

Pranašumai patogi geografinė padėtis – 6 km nuo Ukmergės miesto; patogus susisiekimas- 0,5 km nuo automagistralės Vilnius –Panevėžys; graži aplinka – netoliese V. Bergo ąžuolų parkas, Kurėnų ir Obelių ežerai; Įgyvendinamas projektas ,,Rečionių universalaus daugiafunkcio centro steigimas ir plėtra‘‘ – pastato erdvės bus pritaikytos bendruomenės poreikiams ir veikloms.