Darbo užmokestis

UKMERGĖS RAJONO REČIONIŲ UNIVERSALUS DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

 

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS PER 2019 M. IV KETV.

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis, neatskaičius mokesčių pagal pareigybių grupes:

Mokytojo pareigybė- 569 Eur (1,78 et. dirba 3 darbuotojai)

                      A1 pareigybių grupė – 1360 Eur (1 et., vadovas)

                      A2 pareigybių grupė – 510 Eur (0,5 et. 1 darbuotojas)

                      B pareigybių grupė – 376 Eur (0,5 et. dirba 1 darbuotojas)

                      C pareigybių grupė – 480 Eur (2,75 et. dirba 4 darbuotojai)

                      D pareigybių grupė – 556 Eur.

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS PER 2020 M.

I KETV.

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis, neatskaičius mokesčių pagal pareigybių grupes:

Mokytojo pareigybė- 583 Eur (1,78 et. dirba 3 darbuotojai)

                      A1 pareigybių grupė – 1478 Eur (1 et., vadovas)

                      A2 pareigybių grupė – 517 Eur (0,5 et. 1 darbuotojas)

                      B pareigybių grupė – 415 Eur (0,5 et. dirba 1 darbuotojas)

                      C pareigybių grupė – 528 Eur (2,75 et. dirba 4 darbuotojai)

                      D pareigybių grupė – 607 Eur.

Informaciją pateikė:                                                      Buhalterė Zita Baginskienė

                                                                                             (Vardas, pavardė)