Darbo užmokestis

UKMERGĖS RAJONO REČIONIŲ UNIVERSALUS DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS PER 2019 M.

I KETVIRTĮ

Pareigybė

2019 m.

I ketv.

Direktorius

1382

Buhalteris (0,5 et.)

510

Sekretorius (0,25 et.)

191

Ūkvedys (0,5 et.)

402

Pagalbinis darbininkas (0,75 et.)

416

Valytojas

555

Kiemsargis (0,5 et.)

277

Sargas

652

Kultūros darbuotojas (0,5 et.)

377

Meninio ugdymo mokytojas ikimokykliniam ugdymui (0,25 et.)

243

Ikimokyklinės grupės mokytojo padėjėjas

643

Mokytojas ikimokykliniam ugdymui

927

Skalbėjas (0,25 et.)

139

Virėjas

668

Informaciją pateikė:                            Buhalterė Zita Baginskienė

                                                                    (Vardas, pavardė)