Darbo užmokestis

UKMERGĖS RAJONO REČIONIŲ UNIVERSALUS DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS PER 2018 M. EURAIS

Pareigybė

2018 m.

I ketv.

2018 m.

II ketv.

2018 m.

III ketv.

2018 m.

IV ketv.

Direktorius

815

815

891

1141

Buhalteris (0,5 et.)

360

372

372

445

Sekretorius (0,25 et.)

139

147

147

176

Ūkvedys (0,5 et.)

312

335

310

346

Pagalbinis darbininkas (0,75 et.)

282

300

300

268

Valytojas

384

400

400

342

Kiemsargis (0,5 et.)

215

219

200

223

Sargas

480

493

486

497

Kultūros darbuotojas (0,5 et.)

286

288

300

320

Meninio ugdymo mokytojas ikimokykliniam ugdymui (0,25 et.)

170

166

167

189

Ikimokyklinės grupės mokytojo padėjėjas

389

364

463

516

Mokytojas ikimokykliniam ugdymui

589

650

652

757

Skalbėjas (0,25 et.)

100

100

100

112

Virėjas

372

328

503

559

Informaciją pateikė:                           Buhalterė Zita Baginskienė

                                                                   (Vardas, pavardė)