Pyragų diena Rečionyse

2017 lapkričio 06

Lapkričio 6-ąją Lietuvoje minėta populiari nors daugelyje kalendorių dar neminima šventė – „Pyragų diena“. Tai iniciatyva, kurią įkvėpė TV3 „Išsipildymo akcija“. Jos metu pagalbos ranka ištiesiama tiems, kuriems jos labiausiai reikia. „Pyragų dieną“ visi kviečiami kepti pyragus, juos parduoti draugams, kolegoms, kaimynams, o surinktas lėšas paaukoti sergantiems vaikams.

Plačiau

Vitalijos Katunskytės koncertas

2017 spalio 22

Gražų spalio 22 d. vakarą Rečionių UDC rinkosi smagiai nusiteikę vietos gyventojai. Visi laukė savo mylimos dainininkės, „šlagerių karalienės“, charizmatiškosios Vitalijos Katunskytės koncerto. Ir ponia Vitalija nenuvylė žiūrovų. Nors tai jau buvo trečias koncertas tą dieną, tačiau nesijautė jokio nuovargio. Dainininkė skleidė gerą energiją, linksmino žiūrovus savo nepakartojamu humoru, dovanojo naujas dainas iš paskutinio savo albumo „Lemties žvaigždė“. Jai gražiai talkino ir žiūrovų sielas virpino Vitalijos draugas saksofonistas Remigijus Kraptavičius. Žiūrovai ilgai plojo atsistoję ir nenorėjo paleisti mylimos dainininkės

Plačiau

Neformalusis vaikų švietimas Rečionių UDC

2017 rugsėjo 26

Neformalaus vaikų švietimo paskirtis - tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi bei saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. 2016-2017 m.m. Rečionių UDC buvo akredituotos 2 NVŠ programos - ,,Šokis - judėjimo laisvė'' (vad. Jurgita Padolskienė) bei „Muzikos, judesio ir vaidybos ugdymo programa ,,Meninės improvizacijos''(vad. Rita Čižiūnienė). Užsiėmimuose dalyvavo 25 vaikai nuo 7 iki 18 metų.

Per ,,Meninės improvizacijos '' užsiėmimus moksleiviai aktyviai dalyvavo įvairiose veiklose: atliko įvairias žaidybines, kalbos lavinimo užduotis, kūrė etiudus, suvaidino linksmą istoriją apie Gretutę ir Gerdutę. Būrelio „Šokis – judėjimo laisvė“ šokėjėlės dalyvavo rajono mokinių šokių šventėje „Šokame kartu“ skirtoje tarptautinei šokio dienai paminėti. Su programėlėmis abiejų  būrelių vaikai dalyvavo kalendorinėse šventėse - kalėdų, užgavėnių, velykų. Taip pat sėkmingai pasirodė bendruomenės renginiuose, skirtuose Vasario 16-tai, Šeimų dienai paminėti.

Plačiau