2% parama

Dėkojame visiems, jau skyrusiems paramą Ukmergės rajono Rečionių universaliam daugiafunkciam centrui. Kviečiame ugdytinių tėvelius, centro darbuotojus ir visus neabejingus Ukmergės rajono Rečionių universalaus daugiafunkcio centro gerovei, 2% gyventojų pajamų mokestį skirti Ukmergės rajono Rečionių universaliam daugiafunkciam centrui. Jūsų paskirta parama bus išskaičiuota iš praeitais metais valstybei jau sumokėtų mokesčių ir pervesta į Ukmergės rajono Rečionių universalaus daugiafunkcio centro sąskaitą.

Rekvizitai 2% paramai:

Paramos gavėjo indentifikacinis numeris (kodas): 302542159
Paramos gavėjo pavadinimas: Ukmergės rajono Rečionių universalus daugiafunkcis centras
Buveinės adresas: Viktoro Bergo g. 8, Rečionių k., Ukmergės r., LT-20102

Jums nutarus 2% savo pajamų mokesčio skirti Ukmergės rajono Rečionių universaliam daugiafunkciui centrui, reikia užpildyti specialų formos FR0512 prašymą. Tai galite padaryti keliais būdais:

PIRMAS BŪDAS. Atsisiųskite iš Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainės (www.vmi.lt) ir atsispausdinkite ją.

ANTRAS BŪDAS. Ateiti pas mus ir mes ją duosime.

  1. Formos viršuje spausdintinėmis raidėmis įrašykite savo vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą, el. paštą ir telefoną.
  2. Įrašykite pildymo datą, pažymėkite, kad forma yra pirminė, pažymėkite mokestinį laikotarpį ir nurodykite, kiek procentų (2 ar 1) skiriate Rečionių universaliam daugiafunkciam centrui. Įrašykite centro duomenis (žr. aukščiau). Banko duomenų pildyti nereikia.
  3. Formos apačioje pasirašykite, įrašykite savo vardą ir pavardę.
  4. Užpildytą prašymą nuneškite į Mokesčių inspekciją.

TREČIAS BŪDAS. Jeigu Jūs naudojatės internetine bankininkyste, galite užpildyti ir išsiųsti 2% formos FR0512 prašymą internetu:

  1. Įeikite į savo internetinį banką ir pasirinkite elektroninį deklaravimą. Bankas Jums atidarys Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainę.
  2. Atidarykite ir užpildykite formą FR0512, v.1. visos pildymo instrukcijos išsamiai paaiškintos. Duomenis apie daugiafunkcį centrą žr. aukščiau. Deklaracijas galite užpildyti iki š. m. gegužės 1d.